Hur ofta beställer du mat från matleveransappen?

Enligt vår senaste undersökning som genomfördes i juli 2022 såg vi att över 80 % av människor någonsin beställde sin mat via appar för matleveranstjänster. Cirka 53 % av dessa personer beställer minst 4 gånger i veckan via den här plattformen.

Det är bara 17 % som rapporterar att de aldrig beställer eller sällan använder apparna för matleveranser för att beställa sin mat.

Tabellen nedan visar ett detaljerat resultat:

Svar Att Räkna %
Nästan varje dag 242 31
6 gånger i veckan 98 13
5 gånger i veckan 34 4
4 gånger i veckan 37 5
3 gånger i veckan 106 14
2 gånger i veckan 34 4
1 gång i veckan 42 5
Ungefär en gång i 2 veckor 30 4
Ungefär en gång i 3 veckor 24 3
Mycket sällsynt/aldrig 129 17
Totalt 776 100

källa: https://mrtssurvey.com/Poll/PollResult?id=29

Enkät genomförd i juli 2022 av MRTS-UNDERSÖKNING

Provstorlek: n=776

Marknad: Kambodja

relaterade inlägg