Vi tror att utbildning kan bryta fattigdomscykeln och förändra människors liv.

Vi har varit mycket aktiva i Kambodja för att ta del av att dela och överföra kunskap och erfarenhet vid seminarier och utbildningar till studenter från olika universitet och föreningar.

Dessutom grundade Mr. Phoung Vuthy Market Research Club (MRC)som är en icke vinstdrivande division i MRTS för att dela och bygga marknadsundersökningsgemenskap. MRC har också ett uppdrag att bygga sina medlemmars karriärer.