Vilket av följande är du mest intresserad av?

Deltog av 713 personer i denna omröstning, hälften av dem valde Musik som det de är mest intresserade av.

Enkät genomförd i juli 2022 av MRTS-UNDERSÖKNING

Provstorlek: n=713

Marknad: Kambodja

 

relaterade inlägg