Mest populära app för sociala medier bland unga användare i Kambodja

Facebook är fortfarande den mest populära sociala medieappen i Kambodja i många år nu bland alla klasser av människor. TikTok vinner sin popularitet väldigt snabbt och har nu blivit nummer 2. Instagram ligger på tredje plats men har en mycket lägre andel användare jämfört med Facebook och IG.

De andra apparna har mycket liten andel i användarnas uppfattning.

Detalj av resultatet:

Svar Att Räkna %
Instagram 40 5
Tick ​​tack 293 35
Facebook 504 59
linje 2 0
Link 5 1
Twitter 5 1
Totalt 849 100

Enkät genomförd i juli 2022 av MRTS-UNDERSÖKNING

Provstorlek: n=849

Marknad: Kambodja

relaterade inlägg