Hur många timmar spenderar du i genomsnitt med smartphone efter skolan eller jobbet på vardagar [måndag–fredag]?

I veckans omröstningsresultat fann vi att 39 % av de deltagare spenderade minst 2 timmar med sin smartphone efter skolan eller jobbet. Bland dessa såg vi att 62 % spenderade mer än 3 timmar, vilket är en överraskning eftersom det indikerar att smarttelefonen redan förbrukar mer än 50 % av sin lediga tid. Smarttelefonen är en del av deras liv!
Tabellen nedan visar ett detaljerat resultat:
Frekvens N %
mindre än 1 timme 264 35
mellan 1 och 2 timmar 192 26
mellan 2 och 3 timmar 109 15
mer än 3 timmar 180 24
Totalt 745 100

Enkät genomförd i juli 2022 av MRTS-UNDERSÖKNING

Provstorlek: n=745

Marknad: Kambodja

relaterade inlägg