Använder marknadsundersökningar för att förstå priset

Prissättningsforskning är ett stort ämne i sig, med många olika metoder som alla har förtjänst. Ett tillvägagångssätt som MRTS använder är att använda en kvantitativ metod för prisforskning som tittar på priselasticitet. Prissättning är en nyckelkomponent i din produktstrategi. Priset säger mycket, så det är absolut nödvändigt att få det rätt. […]

Onlineforskning kan vara svårt i Kambodja. Är det sant?

Först och främst, gott nytt år 2023! Jag skulle vilja inleda det nya året med den allra första artikeln som fokuserar på onlineforskning i Kambodja. Jag fick den här frågan från en potentiell kund till vår onlinepanel som frågade om onlineforskning var svårt i Kambodja. Det är första gången som de närmade sig[…..]

Gratis rapport – kambodjanska tusenåriga medievanor 2022

MRTS Consulting avslutade ett kort forskningsprojekt under andra kvartalet 2 för att utforska elektronisk och pappersbaserad medieanvändning bland drygt 2022 kambodjanska millennials. Genomförd via en onlineundersökning, undersökte forskningen användningsmönster för 1000 typer av media: Baserat på över 5 1000 enkätsvar, fann vår forskning att nyheter och aktualiteter är de flesta[…..]

Forskar i Kambodja under en post-covid 19

Innan jag hoppar in på ämnet skulle jag vilja länka det till en av de senaste undersökningarna som genomfördes av vår proprietära onlinepanel MRTS-SURVEY om antalet timmar som människor spenderar på sin mobiltelefon efter skolan eller jobbet. Vi fann överraskande nog att över 39 % spenderar mer än 2 timmar. Bland dessa […]

En forskningsexpert kommer till MRTS Consulting som styrelserådgivare

Vi börjar juli månad starkt med ett spännande tillkännagivande om att Mr. Phil Todd kommer att arbeta som styrelserådgivare för MRTS Consulting Ltd. Han kommer att hjälpa MRTS att utveckla forsknings- och konsultportföljen och växa verksamheten i hela regionen. Phil kommer med över 25 år av kommunikation, telekom, media och[…..]

Varför och hur man samlar in kundfeedback

Över 80 % av kunderna sa att de skulle byta produkt eller tjänsteleverantör efter en dålig upplevelse av företaget. För att undvika att detta händer på ditt företag är det viktigt att aktivt lyssna på kunderna och analysera deras feedback så att du kan korrigera stora problem som gör att kunderna blir borta. Här är de sju främsta anledningarna[…..]