Undersök och förstå dina konkurrenter för att konkurrera mer effektivt

Konkurrenskraftig intelligens hjälper dig att få en heltäckande bild av marknaden och hjälper dig att förstå din konkurrents erbjudanden, deras differentiering, deras styrkor och svagheter, de distributionskanaler de använder och marknadens uppfattning om dem.

Du kan använda kompetitiv intelligensdata för att jämföra din prestation mot dina konkurrenters, dra nytta av möjligheter på marknaden och försvara dig mot hot.

Våra konkurrenskraftiga underrättelsetjänster i Kambodja inkluderar:

 1. Konkurrentprofilering
 2. Mystery Shopping
 3. Social Media Monitoring
 4. Customer Experience
 5. Kundnöjdhet och lojalitet
 6. Kanaltillfredsställelse (distributör/detaljhandel) 
 7. Brand Equity Studies
 8. Pågående övervakning

Här är vår process:

 • Definiera forskningens omfattning–Vi startar forskningsprocessen genom att tillsammans med dig definiera forskningsmålen.
 • Utarbeta en forskningsplan– Baserat på forskningsdefinitionen skapar vi en tydlig forskningsplan som inkluderar metodval, leveranstidslinje, datainsamlingskällor, resurshanteringsbeslut, etc.
 • Informationsinsamling och analys– Med hjälp av primära och sekundära datainsamlingstekniker från tillförlitliga källor samlar vi in ​​värdefull konkurrentinformation och analyserar den grundligt.
 • Rapportering – Baserat på dina behov skickar vi din ledning vecko- eller månadsrapporter via e-post.

För mer information, vänligen kontakta oss nu via vuthy@mrtsconsulting.com